Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” -co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala „Investitii pentru viitorul dumneavoastra” „Dezvoltarea eficienta a serviciilor publice prin implementarea de solutii e-guvernare din judetul Constanţa”

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013, Axa III, „Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru Sectoarele privat și public”,Domeniul Major de intervenție 2, Dezvoltarea și Creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, Operațiunea 1 „Susținerea implementării de soluții de e-guvernare, asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

„Soluții Informatice integrate în administrația publică locală – Registru Agricol –Parteneriat 1”

Scopul proiectului

Scopul general al proiectului este implementarea unui sistem informatic integrat care sa permită atingerea următoarelor obiective generale:

 • Optimizarea și eficientizarea fluxurilor de lucru interne în vederea asigurării serviciilor administrative prin mijloace electronice
 • Participarea la fundament​area deciziei manageriale în UAT-urile partenere
 • Optimizarea functionării structurilor organizatorice din administrația publică locală
 • Furnizarea de servicii publice on-line către cetățeni/mediul de afaceri/administrație publică

Proiectul „Soluții Informatice integrate în administrația publică locală – Registru Agricol – Parteneriat 1” , prin funcționalitățile care vor fi realizate , vor dezvolta mai multe niveluri de servicii către cetățeni , respectiv:

 • Postare informații on-line
 • Tranzacții electronice referitoare la efectuarea de plăți
 • Livrarea automată către cetățeni a unor servicii fără ca aceștia să solicite în mod expres acest lucru

Obiective specifice ale proiectului

 • Scurtarea timpului alocat operațiunilor bianuale de culegere a datelor privind Registrul Agricol și cresterea gradului de actualizare a acestor informații
 • Creșterea calității serviciilor oferite de administrația publică locală prin realizarea gestiunii informatizate a Registrului Agricol
 • Cresterea nivelului încasărilor pentru Taxe și impozite locale aplicând sistemul electronic de plată on-line și sistemul de plată la domiciliul contribuabilului
 • Utilizarea fluxurilor de lucru electronice și a documentelor tratate în regim de management documente asociat activității operative a UAT-urilor
 • Asigurarea suportului informațional pentru luarea deciziilor în administrația publică locală
 • Creșterea accesului utilizatorilor la serviciile electronice moderne prin crearea posibilității de a interacționa online cu administrația publică
 • Constituirea și utilizarea unor informații comune , unic determinate, de către toate UAT-urile partenere în proiect (nomenclatoare, baze de date proprii și bănci de date publice)
 • Optimizarea vitezei de acces la informații și a transferului rapid de informații între utilizatori
 • Asigurarea securității datelor și a accesului la informație pe paliere de competență a utilizatorilor
 • Creșterea abilităților de utilizare a tehnologiei informației de către beneficiarii sistemului , utilizând cunoștințe specifice dobândite în urma activităților de training
 • Punerea la dispoziția autorităților publice locale a metodologiei și infrastructurii TIC în vederea asigurării transparenței decizionale conform legii nr. 52/2003 , a legii 544/2001 și a bunelor practici europene specifice conceptului e-Guvernare

Grupul țintă al proiectului este compus din:

 • Funcționarii administrației publice locale a fiecarui UAT partener (min. 5 funcționari publici /UAT partener)
 • Membrii Consiliului Județean și membrii Consiliului local al fiecărui UAT partener
 • Cetățenii, persoane fizice sau juridice , cu domiciliul stabil sau sediul administrativ pe teritoriul fiecărui UAT partener sau mebrii gospodăriilor agricole declarate

Indicatori proiect

Proiectul va dota beneficiarii (Consiliul Judeţean Constanţa şi primăriile asociate) cu un sistem integrat de echipamente, licenţe software şi aplicaţii informatice pentru exploatarea unei baze de date integrate pentru Registrul Agricol, Taxe şi Impozite Locale. La Consiliul Judeţean va funcţiona şi un portal de integrare a aplicaţiilor

Cel puţin indicatorii stabiliţi prin Hotărârea Guvernului nr. 1632/2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014

Echipamente achiziționate

La nivelul Consiliului Județean Constanța au fost livrate un număr de 6 servere: 1 Server Portal IBM x3650, 1 Server Proxy IBM x3650, 1 Server Management Virtualizare, Infrastructura si Backup IBM x3650, 2 Server Nod in Cluster pentru solutia de virtualizare (servere virtuale: DataBase si server Aplicatii) - IBM x3650, 1 Server Storage IBM x3650 cu 3 UPS Server – IBM 3000VA 3U Rack UPS, 1 Rack+KVM – IBM NetBAY S2 42U + KVM, 1 Firewall, 1 Backup Storage HP StoreEasy 1640 16TB SAS cu UPS Backup Storage – APC Smart-UPS APCSMT2200RMI2U + AP930 si 4 switch- uri. Au fost deasemenea livrate 4 licențe de Baze de Date, 4 licențe de Servere de Aplicații, 5 licențe Antivirus si un Firewal & VPN – Juniper SRX100. Au fost livrate si un Load Balancer&Proxy A10network Thunder 930, echipamentele de comunicatie Wimax-(antenna de exterior) + 1 stick USB L2 MIMAX pentru comunicatia cu STS, 4 bucati Switch 24 porturi Juniper EX2200-24T si 1 buc. Switch Juniper 12 porturi EX2200- C-12T-2G. Va fi amenajata zona data center (instalare usa metalica, aparat AC, senzor fum si centrala de alarmare) realizată reteaua LAN Data Center si instalată și configurată rețeaua LAN generala cu echipamentele și dispozitivele aferente, va fi facută conectarea la infrastructura broadband si vor fi facute serviciile de instalare si implementare infrastructura IT conform oferta tehnica.

La fiecare UAT se vor livra câte 4 calculatoare de tip desktop, 8 UPS-uri, o imprimanta multifuncţională, o tabletă/smartphone cu abonament de date Vodafone inclus și o imprimantă portabilă. Va fi realizată, instalată și configurată rețeaua LAN (cablare LAN 4 calculatoare , imprimanta, routeer, switch, echipament WIFI-WIMAX) cu echipamentele și dispozitivele aferente (1 switch Juniper 12 porturi + 1 router Firewall VPN cloud connect 2x2) și va fi facută conectarea la infrastructura broadband (1 stick USB L3 + antenna WIFI WIMAX pentru conectarea in reteaua STS) Vor fi implementate un numar de 5 semnături electronice și vor fi livrate 4 licențe pentru sistemele de operare (OEM livrate odata cu PC-urile) și 4 licențe antivirus.. La Consiliul Judeţean se va instala o linie de acces Internet dedicat pentru acest proiect cu o lăţime de banda corespunzătoare cerinţelor de accesare a aplicaţiilor instalate (minim 4Mbps).

Proiectul va fi integrat la nivel judeţean şi va utiliza registre unice. Infrastructura hardware şi software pentru sistemul informatic Registru Agricol va fi achiziţionată şi găzduită la sediul instituţiilor solicitante (Centrul de date format din servere şi echipamente de stocare la Consiliul Judeţean, iar echipamentele de securizare, staţiile de lucru şi perifericele la sediul primăriilor asociate).

Proiectul Consiliului Județean alături de partenerii săi iși propune să înlăture punctele slabe din activitatea administrației publice locale , promovând crearea și implementarea unui Sistem Informatic Integrat performant pentru autoritățile publice locale partenere.

Sistemul constă într-un ansamblu de componente hardware, software și comunicații, destinat Registrului Agricol, în principal, precum și altor activităti specifice UAT-urilor partenere , cum sunt : Financiar–Contabilitate, Buget, Resurse umane, Taxe și Impozite locale, Management documente, Management Proiecte.

Sistemul informatic este format din următoarele module

 • Registru agricol
 • Taxe și Impozite Locale
 • Managementul Documentelor
 • Buget
 • Financiar – Contabilitate
 • Resurse Umane
 • Managementul Proiectelor (componenta economica)
 • Mobil
 • Interfațare
 • Administrare Sistem ​